• Spelregels

Spelregels 

Ontmoetingsplein55plus maakt onderdeel uit van Stichting Avedan.

Ontmoetingsplein55plus brengt 55-plussers met elkaar in contact die samen iets willen ondernemen of voor elkaar iets kunnen betekenen. Zo brengt Ontmoetingsplein55plus mensen samen en ondersteunt nieuwe initiatieven.

Deelname aan activiteiten of het aangaan en voortzetten van contacten die voortkomen uit Ontmoetingsplein55plus zijn voor eigen risico. Ontmoetingsplein55plus (Stichting Avedan) is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het vervolg en acties die uit deze contacten voortkomen.

Ontmoetingsplein55plus (Stichting Avedan) is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor vermissing en/of beschadiging van bezittingen van een deelnemer of van derden.

Ontmoetingsplein55plus (Stichting Avedan) is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade, persoonlijk letsel of ongevallen die zich voordoen tijdens deelname aan een activiteit of contact die voorkomen uit Ontmoetingsplein55plus.

Deelnemers en bezoekers van Ontmoetingsplein55plus geven automatisch toestemming om beeldmateriaal dat gemaakt is tijdens activiteiten die voortkomen uit Ontmoetingsplein55pus te gebruiken ten behoeve van reclameactiviteiten voor Ontmoetingsplein55plus zoals website, sociale media en krantenartikelen. Tenzij op het moment van maken duidelijk door de gebruiker aangegeven wordt dat hij/zij dit niet wil.

Ontmoetingsplein55plus bewaart persoonsgegevens van deelnemers uitsluitend voor eigen doeleinden en volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Persoonsgegevens worden niet uitgewisseld met andere partijen of voor andere doeleinden gebruikt dan die van Ontmoetingsplein55plus.